תנאי קנייה ומכירת מוצרים. הצעת הסכם

 1. תנאים כלליים
  1.1. היצרן והמוכר ”קסם של מקום” 345359376 ח.פ מקבל הזמנה מהקונה לייצור פרטני של מוצרים בתנאים הבאים: הקונה בוחן בקפידה את המוצרים שהיצרן מציע: דגמים, צורותיהם, עיצובים, דוגמאות וכן הלאה
  1.2. הקונה מפרט ליצרן עבודה טכנית לייצור מוצרים הכוללת את החומר הרצוי, צבע, עיצוב, גודל, שיטה ורמת ציפוי צבע ולכה ופרמטרים נוספים הדרושים לייצור מוצרים.
  1.3. היצרן מקבל את ההזמנה לייצור, מנפיק את התיעוד החשבונאי הדרוש וממשיך למילוי ההזמנה.
  1.4. זמן הייצור מוסכם עם הקונה בהתאם למורכבות, בנפח ובעומס העבודה של היצרן במועד פתיחת ההזמנה.  בדרך כלל, תקופת הייצור עד 7 עסקים ימים החל מקבלת החומר מהקונה או החל משימוש בחומר של היצרן.
  1.5. הקונה מבצע תשלום מראש עבור הזמנה פתוחה, כפי שסוכם עם היצרן, אך לא פחות מ- 50% משווי ההזמנה והיתר לפני משלוח החומר לקונה, אלא אם כן היה הסכם אחר שהוסכם עם היצרן.
  1.6. לאחר ביצוע ההזמנה, היצרן מודיע יום לפני , לקונה על תאריך הסיום ומזמין אותו לבדוק את המוצר (קבלת המוצר) ברגע הבדיקה משלם הקונה את התשלום הסופי עבור ההזמנה.
 2. תנאי תשלום להזמנה פתוחים
  2.1. הקונה מבצע תשלום מראש של ההזמנה לפחות 50% מעלותה לרכישת החומרים הדרושים.
  2.2. במהלך ייצור ההזמנה, בהסכמה עם היצרן, יכול הקונה לשלם תשלום חלקי עבור ההזמנה, במידת הצורך.  יש להסכים לכך בעת פתיחת ההזמנה.
  2.3. את יתרת התשלום משלם הקונה לפני משלוח המוצר המוגמר או במהלך קבלתו במתחם היצרן.
  2.4. ם הקונה פתח הזמנה וביצע תשלום מראש ואז, על פי שיקול דעתו, מבטל את ההזמנה, והיצרן כבר החל למלא אותה, כולל הניירת, אז ליצרן הזכות לעכב את התשלום מראש שהתקבל בגין ההזמנה ככיסוי הוצאותיו לביצוע ההזמנה.

תנאים אלה הם בהתאם לחוזה הרשמה. בעת  ביצוע הזמנה ”בקסם של מקום” 345359376 ח.פ (KESEM SHEL MAKOM) אתם מאשרים תנאים אלה.

 1. אספקת מוצרים
  3.1. משלוח מוצרים אינו כלול בעלות ההזמנה ויכול להתבצע על ידי היצרן וכמו כן על ידי הקונה
  3.2. בעת פתיחת ההזמנה, היצרן והקונה מסכימים על עלות ההובלה וסוג ביצוע ההובלה לקונה.
  3.3. אם  ההובלה מתבצעת על ידי היצרן, סכום המסירה מתאסף לסכום ההזמנה שהוסכם מראש על ידי הקונה והיצרן. התשלום בגין ההובלה שלו מתבצע במועד המסירה, או מראש.  בהסכמת שני הצדדים.
  3.4. אם ההובלה מאורגנת על ידי היצרן, הוא נושא בכל חובות האחריות עד להעברה לקונה.
  3.5. אם ההובלה מאורגנת על ידי הקונה, הוא מחויב, באופן עצמאי או בעזרת נציגו המוסמך, לקבל את המוצרים בשטח היצרן, לבדוק באופן חזותי נזק אפשרי למוצרים בטרם אשמת היצרן.
  בהיעדר בדיקה ויזואלית בשטח היצרן לפני המשלוח, היצרן אינו אחראי לנזק למוצר במהלך ההובלה לקונה, המאורגן על ידי כוחותיו.

4. תנאי ההצעה
4.1. תנאים הנ”ל בגין מכירה ומסירה של מוצרים. הם חלק מהסכם הזמנה.  במקרה של פתיחת הזמנה, הקונה מאשר תנאים אלה.