תנאי שימוש

הוראות כלליות

1.1. תנאי משתמש (להלן ההסכם) מתייחס לאתר “MYCOLORIT” הנמצא בכתובת http://mycolorit.com 

1.2. האתר “MYCOLORIT” (להלן האתר) הוא רכושו של ”קסם של מקום”ח.פ 345359376

1.3. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין הנהלת האתר “MYCOLORIT” (להלן: מינהל האתר) לבין המשתמש באתר זה.

1.4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף או למחוק סעיפים של הסכם זה בכל עת מבלי להודיע ​​למשתמש.

1.5. השימוש באתר על ידי המשתמש פירושו אישור תנאי ההסכם והשינויים שבוצעו בהסכם זה.

1.6. המשתמש אחראי באופן אישי לבדיקת שינויים בהסכם זה.

  1. הגדרות תנאים

2.1. למונחים המפורטים להלן המשמעות הבאה למטרות הסכם זה:

2.1.1 «MYCOLORIT» משאב אינטרנט הנמצא על שם הדומיין http://mycolorit.com, הפועל באמצעות משאב האינטרנט ושירותים נלווים (להלן: האתר).

2.1.2. «MYCOLORIT» אתר המכיל מידע אודות המוצרים ו / או השירותים ו / או ערכים אחרים עבור המשתמש, המוכר ו / או נותן השירות, המאפשר לבחור, להזמין ו (או) לרכוש את המוצרים, ו / או לקבל את השירות.

2.1.3. הנהלת האתר – עובדים מורשים לנהל את האתר, הפועלים מטעם ”קסם של מקום”.

2.1.4. משתמש באתר (להלן המשתמש) הוא אדם שיש לו גישה לאתר באמצעות האינטרנט ומשתמש באתר.

2.1.5. תוכן האתר (להלן – תוכן) – תוצאות מוגנות של פעילות אינטלקטואלית, לרבות טקסטים של יצירות ספרותיות, כותרותיהן, הקדמותיהן, הערות, מאמרים, איורים, כריכות, יצירות מוזיקליות עם או בלי טקסט, גרפיקה, טקסט, צילום, נגזרות, ועוד.  עבודות, ממשקי משתמש, ממשקים חזותיים, שמות סימנים מסחריים, לוגו, תוכנות מחשב, מאגרי מידע, כמו גם עיצוב, מבנה, בחירה, תיאום, מראה, סגנון כללי ומיקום של תוכן זה הכלול באתר ואובייקטים אחרים של קניין רוחני.  באופן קולקטיבי ו / או כלול בנפרד באתר http://mycolorit.com

  1. נושא ההסכם

3.1. נושא הסכם זה הוא לספק למשתמש גישה למוצרים ו / או לשירותים הניתנים באתר.

3.1.1. האתר מספק למשתמש את סוגי השירותים (השירותים) הבאים: גישה למידע אודות המוצר ו / או השירות למידע אודות רכישת המוצר על בסיס תשלום / חינם;

3.1.2. הסכם זה מכסה את כל השירותים (השירותים) הקיימים (השירותים) באתר כרגע, כמו גם כל השינויים הבאים ושירותים נוספים (שירותים) שיופיעו בעתיד.

3.2. הגישה לאתר ניתנת ללא עלות.

3.3. הסכם זה הוא הצעה ציבורית.  על ידי כניסה לאתר, המשתמש מאשר הסכם זה.

3.4. השימוש בחומרים ובשירותים באתר כפוף לתנאי החוק בישראל.

  1. זכויות וחובות בין הצדדים

4.1. זכותו של המנהלת האתר:

4.1.1. לשנות את כללי השימוש באתר, כמו גם לשנות את תוכן האתר הזה.  שינויים נכנסים לתוקף מרגע פרסום הגרסה החדשה של תנאי שימוש באתר.

4.2. זכותו של המשתמש

4.2.1. להשתמש בכל השירותים הקיימים באתר, כמו גם רכישת כל מוצר ו / או שירותים המוצעים באתר.

4.2.2. למידע נוסף בנושא שירותי האתר: בטלפון: + 972-5-336677-96, בדואר אלקטרוני: (shalom@mycolorit.com)

4.2.3. המשתמש מתחייב להשתמש  באתר אך ורק למטרות הכפופות לתנאי ההסכם ועל פי חוקי מדינת ישראל.

4.2.4. העתקת מידע מהאתר מותר עם תיוג המקור.

4.2.5. הנהלת האתר אינה רשאית לפרסם כל מידע אודות המשתמש.

4.2.6. שימוש במידע של האתר למטרות מסחריות באישור הנהלת האתר.

4.3. משתמש האתר מתחייב:

4.3.1. לספק, בהתאם לבקשת הנהלת האתר, מידע נוסף הקשור ישירות לשירותים הניתנים על ידי אתר זה.

4.3.2. לציית לזכויות יוצרים ולזכויות מטעם היוצרים בעת השימוש באתר.

4.3.3. לא תנקוט בפעולות העלולות להיחשב כמשבשות את פעולתו הסטנדרטית של האתר.

4.3.4.לא להפיץ באמצעות האתר מידע חסוי ומוגן על ידי החוק במדינת ישראל אודות אנשים או ישויות משפטיות.

4.3.5. להימנע מכל פעולות העלולות להפר את סודיות המידע המוגן על ידי החוק במדינת ישראל.

4.3.6. לא להשתמש באתר להפצת מידע פרסומי, אלא בהסכמת הנהלת האתר.

4.3.7. לא להשתמש בשירותים לצורך:

4.3.7.1. פגיעה בזכויותיהם של חברות (או) גרימת נזק להם בכל צורה שהיא.

4.3.7.2. פגיעה בזכויות המיעוטים.

4.3.7.3. הצגת משתמש כאדם אחר או נציג של ארגון ו (או) קהילה ללא זכויות מורשות, לרבות עבור כעובדי אתר זה.

4.3.7.4. הצגת מידע מטעה לגבי המאפיינים והמאפיינים של כל המוצרים ו / או שירותים המפורסמים באתר.

4.3.7.5. השוואה שגויה של המוצרים ו / או השירותים, וכן היווצרות יחס שלילי כלפי אנשים (לא) המשתמשים בסחורות ו / או שירותים מסוימים, או בגינוי אנשים.

4.3.8. יש לוודא את דיוק המידע שנמסר.

4.3.9. להבטיח את בטיחותם של נתונים אישיים מגישה מצד צדדים שלישיים.

4.4. חל איסור על המשתמש:

4.4.1. להשתמש בכל מכשיר, תוכנית, הליך, אלגוריתם או שיטה, מכשיר אוטומטי או תהליך ידני שווה ערך כדי לגשת, לרכוש, להעתיק או לעקוב אחר תוכן האתר.

4.4.2. לשבש את תפקודו התקין של האתר.

4.4.3. לעקוף בכל דרך שהיא את מבנה הניווט באתר כדי לקבל או לנסות להשיג מידע, מסמכים או חומרים כלשהם בכל אמצעי שאינו מסופק באופן ספציפי על ידי שירותי אתר זה.

4.4.4. לגישת ללא רשיון לפונקציות האתר, לכל מערכות או רשתות אחרות הקשורות לאתר זה, כמו גם לכל השירותים המוצעים באתר.

4.4.5. להפר את מערכת האבטחה או האימות באתר או בכל רשת שקשורה לאתר.

4.4.6. לבצע חיפוש הפוך, עקוב אחר או לנסות לעקוב אחר מידע כלשהו על כל משתמש אחר באתר.

4.4.7. השתמש באתר ובתוכן שלו לכל מטרה האסורה על פי החוק במדינת ישראל, כמו כן לעורר כל פעילות בלתי חוקית או פעילות אחרת המפרה את זכויות האתר או של אחרים.

  1. שימוש באתר

5.1. האתר והתוכן המהווה חלק מהאתר נמצאים בבעלות ומופעלת על ידי הנהלת האתר.

5.2. תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים, בדיני סימנים מסחריים, כמו גם בזכויות אחרות הקשורות לחוקי קניין רוחני ודיני תחרות בלתי הוגנים.

5.3. תנאי זה חל על כל התנאים וההגבלות הנוספים לרכישת טובין ו / או למתן שירותים הניתנים באתר.

5.4. אין להתייחס למידע המפורסם באתר כאל שינוי לתנאים אלה.

5.5. זכותו של הנהלת  האתר בכל עת מבלי להודיע ​​למשתמש לבצע שינויים ברשימת המוצרים והשירותים המוצעים באתר, ו (או) את מחיריהם.

  1. אחריות

6.1. כל הפסדים שהמשתמש עלול לספוג במקרה של הפרה מכוונת או פזיזה של כל הוראה בתנאים אלה כמו כן עקב גישה בלתי מורשית לתקשורת של משתמש אחר, אינם מוחזרים על ידי הנהלת האתר.

6.2. הנהלת האתר אינה אחראית ל:

6.2.1. עיכובים או כשלים בתהליך הפעולה הנובעים מכוח עליון, כמו גם כל מקרה של תקלות במערכות טלקומוניקציה, מחשבים, חשמל ועוד.

6.2.2. פעולות של מערכות העברה, בנקים, מערכות תשלום ובעיכובים הקשורים בעבודתם.

6.2.3. תפקודו התקין של האתר, אם למשתמש אין את האמצעים הטכניים הדרושים לשימוש בו, וכן אינו נושא בחובות כלשהן לספק למשתמשים אמצעים כאלה.

  1. הפרת תנאי הסכם המשתמשים

7.1. להנהלת האתר ישנה זכות לחשוף מידע אודות המשתמש אם החוק במדינת ישראל מחייב או מתיר גילוי כזה.

7.2. להנהלת האתר ישנה  זכות להפסיק (או) לחסום את הגישה לאתר ללא הודעה מוקדמת למשתמש אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה או את תנאי השימוש באתר הכלולים בעמודים נוספים, כמו גם במקרה של סיום האתר או עקב בעיה טכנית או בעיה.

7.3. הנהלת האתר אינה אחראית כלפי המשתמש או צדדים שלישיים להפסקת הגישה לאתר אם המשתמש מפר כל הוראה בהסכם זה או מסמך אחר המכיל את תנאי השימוש באתר

7.4. להנהלת האתר ישנה זכות לחשוף כל מידע שנאסף אודות המשתמש באתר זה, אם יש צורך בחשיפה בקשר לחוק או תלונה בדבר שימוש לרעה באתר, או לבסס (לזהות) משתמש העלול להפר או להפריע לזכויות הנהלת האתר או לזכויות משתמשים אחרים באתר.

7.5. 7.5.  להנהלת האתר ישנה זכות לחשוף כל מידע אודות המשתמש אשר הוא רואה צורך לעמוד בהוראות החוק או בהחלטות בית המשפט, להבטיח עמידה בתנאי הסכם זה, להגן על זכויות האבטחה של הארגון, המשתמשים.

  1. החלטת מחלוקת

8.1. במקרה של מחלוקת או מחלוקת בין הצדדים להסכם זה, תנאי מוקדם לפני פנייה לבית המשפט הוא הגשת תביעה (הצעה בכתב להסדר הסכסוך מרצון).

8.2. מקבל התביעה תוך 30 יום קלנדריים מיום קבלתה יודיע למבקש על התביעה בכתב על תוצאות שיקול התביעה.

8.3. אם אי אפשר לפתור את הסכסוך בהתנדבות, לאף אחד מהצדדים הזכות לפנות לבית המשפט בבקשה להגנת זכויותיהם, המוענקות להם על פי החוק במדינת ישראל.

8.4. יש להגיש כל טענה בדבר תנאי השימוש באתר תוך 5 ימים לאחר שהתעוררה הטענה, למעט הגנת זכויות יוצרים על חומרי האתר המוגנים על פי החוק.  במקרה של הפרה של תנאי סעיף זה, כל תביעה הושארה על ידי בית המשפט ללא תמורה.

  1. תנאים נוספים

9.1. הנהלת האתר אינה מקבלת הצעות נגדיות מהמשתמש בדבר שינויים בתנאי הסכם משתמשים זה.

9.2. ביקורות משתמשים המפורסמות באתר אינן מידע חסוי והן יכולות לשמש את הנהלת האתר ללא הגבלות.